CHAT heart
irc heart
ask heart


Delikanlı Sözler

DelikanLı Sözler

Nic£ d£LikanLıLar g0rdük kolunda Kız ceßind£ £man£t arkasında sürü.. Raconu . kaHpeLik yürüyüşü sahtelik , kaLßi var yüreği y0k…: . Ølměk Soяuŋ dêğîL , kèféÑ tåяzImIz dĕğîL . MiLLéTin ...