CHAT heart
irc heart
ask heart


İngilizce Komik Sözler

İngilizce Komik Sözler

rMy mother to be my wife: Anam Avradım olsun . Come with ball my brother Come with ball: Topla Gel Abicim Topla gel . Chicken translation: Piliç çevirme . Leave the door december: Kapıyı aralık bırak . Where is ...